CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI LIÊN HOAN PHÁT THANH-TRUYỀN HÌNH TỈNH NINH THUẬN LẦN THỨ II NĂM 2017
 
    Nhằm nâng cao chất lượng chương trình, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của khán, thính giả trong tỉnh, được sự cho phép của UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình tỉnh Ninh Thuận lần thứ II năm 2017. Liên hoan là dịp để những người làm công tác phát thanh, truyền hình học tập, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp, nâng cao chất lượng chương trinh Phát thanh - Truyền hình cho các phóng viên, biên tập viên các Đài truyền thanh huyện, thành phố. Thông qua liên hoan, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận sẽ chọn lựa những tác phẩm có chât lượng tham gia dự thi Liên hoan truyền hình toàn quốc và phát thanh toàn quốc.
    Liên hoan Phát thanh, Truyền hình tỉnh Ninh Thuận lần thứ II năm 2017 khuyến khích những cách thể hiện mới, sáng tạo, hấp dẫn, những tác phẩm mang tính phát hiện nhân tố mới trong thực tế sinh động ở các địa phương.
Ban Tổ Chức